Αρχικη

Λύθηκε προσωρινά το χρονίζον πρόβλημα στέγασης του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το Νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθεί σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας αφού πρώτα γίνουν οι εργασίες που προβλέπονται προκειμένου να μπορεί να στεγαστεί εκεί το σχολείο. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία τουαλετών, και τον διαχωρισμό του χώρου στο προαύλιο προκειμένου να είναι σε ξεχωριστό χώρο τα παιδιά του δημοτικού με τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Παράλληλα όμως, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015, ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή του 6ου Νηπιαγωγείου και η πρόβλεψη είναι το σχολείο να βρει μόνιμη στέγη εντός της επόμενης διετίας.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, (25 θετικές ψήφους σε σύνολο 31 παρόντων) αναφέρει:

«Αποφασίζουμε τη προσωρινή μεταστέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, μετά τις απαιτούμενες μετατροπές ώστε να συνάδει με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ.

Εθελοντικοί Καθαρισμοί Βυθού διοργανώνονται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 

Εθελοντικό υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού στο Ακρωτήριο Λομβάρδα, στο Λαιμό της Βουλιαγμένης διοργανώνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10.30 π.μ. ο Σ.Ε.Α. ΤΗΘΥΣ σε συνεργασία με την HELMEPA- Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντοςκαι τον Δήμο Βάρης ΒούλαςΒουλιαγμένης, στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2014».

Ξεκίνησε προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίριο του Δήμου

 

Ξεκίνησε από τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσεισμικός έλεγχος στα Δημόσια Κτίρια του Δήμου.

Οι εργασίες των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν τα πρότυπα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και του πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) σε όλα τα δημόσια κτίρια, με απόλυτη προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες της πόλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 454/Β/26-02-2013).

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από τα στοιχεία απόδειξης των προσόντων τους.

Σελίδα 1 από 39

Δημοσκοπησεις

Πιστεύτε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χρειάζεται να μετονομαστεί;

Προσληψεις - Διαγωνισμοί